ទំព័រដើម ទំព័រដើម ទណ្ឌិត ២០នាក់ ត្រូវបានបន្ធូរ បន្ថយទោស ក្នុងឱកាសពិធី បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និងបុណ្យពិសាខបូជា ឆ្នាំ ២០២២ តាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានពន្ធនាគាខេត្ត

ទណ្ឌិត ២០នាក់ ត្រូវបានបន្ធូរ បន្ថយទោស ក្នុងឱកាសពិធី បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និងបុណ្យពិសាខបូជា ឆ្នាំ ២០២២ តាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានពន្ធនាគាខេត្ត

- ពាណិជ្ជកម្ម -

 

កោះកុង÷នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២ លោក ទូ សាវុធ អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ សហការជាមួយ ព្រះ រាជអាជ្ញារង នៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្ត អគារអនុរក្ស២ គ្រី ប៊ុនថា ប្រធានពន្ធនាគារ តំណាងស្នងការនគរបាលខេត្ត និងអនុប្រធានពន្ធនាគារទទួល បន្ទុកអប់រំកែប្រែ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ បន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និងពិធីបុណ្យពិសាខបូជា ឆ្នាំ២០២២ ចំនួន ២០នាក់ ១នាក់ស្រី មានដូចជា:
ក-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោស ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំ២០២២ សរុបចំនួន៩នាក់ស្រី១នាក់ ។

១-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយទោសរយ:ពេល៣ខែ ចំនួន ៥នាក់ប្រុស
២-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយទោសរយ:ពេល៦ខែ ចំនួន១នាក់ប្រុស
៣-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយទោសរយ:ពេល៩ខែ ចំនួន១នាក់ស្រី
៤-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយទោសរយ:ពេល១២ខែចំនួន១នាក់ប្រុស
៥-ទណ្ឌិតស្នើសូមលើកលែងទោសចំនួន១នាក់ប្រុស។

ខ-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យពិសាខបូជា ឆ្នាំ២០២២ សរុបចំនួន១១នាក់ប្រុស :
១-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយរយ:ពេល៣ខែ ចំនួន៩នាក់ប្រុស
២-ទណ្ឌិតស្នើសូមបន្ធូរបន្ថយរយ:ពេល៩ខែចំនួន១ប្រុស
៣-ទណ្ឌិតស្នើសូមលើកលែង ទោសមានចំនួន១នាក់ប្រុស។

ជាចុងក្រោយ លោក អភិបាលរង ខេត្ត និងជាប្រធានអង្គប្រជុំបានពិនិត្យ វាយតម្លៃ ឯកភាពលើសំណើសូមបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌិតចំនួន២០នាក់ ១នាក់ស្រី ក្នុងឱកាសពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃ ណីជាតិខ្មែរ និងបុណ្យពិសាខបូ ជាឆ្នាំ២០២២ តាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានពន្ធនាគារខេត្ត មុននឹងបញ្ជូនសំណើសូមបន្ធរបន្ថយទោសទណ្ឌិត ជូនថ្នាក់ជាតិពិនិត្យ និងបន្តនីតិវិធី៕ ដោយញុឹប សន

- ពាណិជ្ជកម្ម -
ទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម